Zo! Online Marketing respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig wordt behandeld. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uitvoering van overeenkomsten
Zo! Online Marketing verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren.

Invullen van contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Voor verzending van het contactformulier dient u aan te geven dat u er akkoord mee gaat dat wij uw data opslaan om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies
Als u onze website bezoekt worden uitsluitend functionele en analytische cookies geplaatst. De analytische cookies zijn afkomstig van Google Analytics en hebben wij privacy vriendelijk ingesteld (zie uitleg hieronder), conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoongegevens. Tot slot plaatsen wij geen tracking cookies, waarmee uw sufgedrag over meerdere websites wordt gevolgd. Als gevolg van dit alles hoeft u op onze site ook geen cookies te accepteren, zoals u bij veel andere sites wel gewend bent.

Google Analytics cookies
Het privacy-vriendelijk instellen van Google Analytics cookies houdt o.a. in dat de laatse vier cijfers van het IP adres worden geanonimiseerd, dat ‘gegevens delen met Google’ is uitgeschakeld en dat er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

De informatie uit de Google Analytics cookies wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Hietoe hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten.

De maximale bewaartermijn van de Google Analytics cookies is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Verstrekken van gegevens aan derden
Zo! Online Marketing zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). Zo! Online Marketing zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en er met deze partij een verwerkingsovereenkomst is gesloten.

Links naar derde partijen
Op de website van ZO! Online Marketing staan een aantal links naar websites van andere organisaties. ZO! Online Marketing draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Wij raden u aan de Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van uw persoonsgegevens te beperken, onder andere:

  • Alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens;
  • Uw gegevens worden afgeschermd opgeslagen in de Cloud (Google Drive);
  • Toegangsbeheer op laptops en andere devices, gebruik makend van wachtwoorden;
  • Gebruik van anti-spyware, anti-virus software en firewalls op laptops en andere devices;
  • Beveiligde website d.m.v. SSL verbinding;
  • Maken van regelmatige software updates en back-ups;
  • Zoveel mogeliljk gebruik maken van versleutelde bestanden;
  • Zoveel mogelijk gebruik maken van digitale bestanden, oude papieren worden versnipperd.


Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ZO! Online Marketing heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten:

Zo! Online Marketing
Koninginnelaan 62
2275 CM Voorburg
info@zo-om.nl

Aanpassen privacy policy
Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.